facebook

ДепартаментПолитически науки

Съвет на департамента (приемно време)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

ЗА

ЕСЕНЕН СЕМЕСТЪР

2023/2024

 

 

проф. Антоний Тодоров, д.н.

 

Понеделник 13:00 - 14:30

Вторник 14:30 - 16:00

601, 2

 

 

 

antony.todorov@gmail.com

 

 

 

 

 

проф. Евгений Дайнов

 

 

 

204, 2

 

eugen@abv.bg

 

 

 

 

 

 

доц. д-р Евелина Стайкова

 

 Понеделник 11:00 - 13:00

Чевтъртък 11:30 - 13:30

601, 2

 

 

 e_staikova@nbu.bg

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Вероника Азарова

 

Сряда 12:20 - 14:30

Четрвъртък 11:00 - 13:00

 602, 2

 

 

kunsttrans@yahoo.com

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Георги Проданов

 

Вторник 14:00 - 16:00

Сряда 11:30 - 13:00

Сряда 14:30 - 16:00

 602, 2 

 

 

gprodanov@nbu.bg

 

 

 

 

 

 д-р Илдико Отова

 

Вторник 16:00 - 18:00

Сряда 14:00 - 16:00 

Четвъртък 09:00 - 11:00

601, 2

 

 

 

 

 

 ildiko.otova@gmail.com

 

 

 

   

 гл. ас. д-р Живко Минков

 

Вторник 09:45 - 11:15/ 13:00 - 14:30 

Сряда 11:15 - 12:15

601, 2

 

 

 

 jminkov@nbu.bg

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Иван Начев

 

Вторник 16:00 - 18:00

Сряда 16:00 - 18:00

 602, 2

 

 

 

 ivannachevbg@gmail.com

 

 

 

 

 

 гл. ас. д-р Ирена Тодорова

 

 

 Вторник 14:30 - 16:00

Сряда 14:30 - 16:00

602, 2

 

 itodorova@nbu.bg

 

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева

 

Понеделник 14:30 - 16:00 

Четвъртък 16:15 - 17:45 

 

602, 2

 

 

 

 khristova@nbu.bg

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Любомир Стефанов

 

Вторник 14:30 - 16:30

Четвъртък 14:30 - 16:30

204, 2

 

 

 

 lyubos@gmail.com

 

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Петя Георгиева

 

Понеделник 14:00 - 16:00

Четвъртък 10:45 - 12:45

602, 2

 

 

 

 pgeorgieva@nbu.bg

 

 

 

 

 

 доц. д-р Петър Николов

 

 

 pnikolov@nbu.bg