facebook

ДепартаментПолитически науки

Съвет на департамента (приемно време)

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

ЗА

ЕСЕНЕН СЕМЕСТЪР

2023/2024

 

 

проф. Антоний Тодоров, д.н.

602, 2

 

 

 

antony.todorov@gmail.com

 

 

 

 

 

проф. Евгений Дайнов

 

 

Вторник 13:00-15:00 

204, 2

 

eugen@abv.bg

 

 

 

 

 

 

доц. д-р Евелина Стайкова

 

Понеделник 10:00-12:00

Сряда 11:30-13:30

601, 2

 

 

 

 

 e_staikova@nbu.bg

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Вероника Азарова

 

Сряда 11:00- 13:00

Четвъртък 11:00- 13:00

 

601, 2

 

 

 

kunsttrans@yahoo.com

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Георги Проданов

 

Понеделник 16:00- 18:00 

Четвъртък 13:30- 15:30 

602, 2

 

 

 

 

gprodanov@nbu.bg

 

 

 

 

 

 

 д-р Илдико Отова

 

Вторник 14:00-16:00

Сряда 14:00-16:00 

Четвъртък 09:00- 11:00

601, 2

 

 

 

 

 

 ildiko.otova@gmail.com

 

 

 

   
 

гл. ас. д-р Живко Минков

 

Понеделник 10:15- 11:15/ 14:45- 15:45 

Четвъртък 15:15- 16:15/ 18:00- 19:30

601, 2

 

 

 

 jminkov@nbu.bg

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Иван Начев

 

Вторник 16:00- 18:00 

Сряда 11:00- 13:00

602, 2

 

 

 

 inachev@nbu.bg

 

 

 

 

 

 гл. ас. д-р Ирена Тодорова

 

 

Вторник 16:00- 18:00 

Сряда 13:00- 15:00 

602, 2

 

 itodorova@nbu.bg

 

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева

 

Понеделник 14:45- 16:15 

Четвъртък 13:00- 14:30 

 

601, 2

 

 

 

 khristova@nbu.bg

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Любомир Стефанов

 

Сряда 12:00- 14:00 

204, 2

 

 

 

 lyubos@gmail.com

 

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Петя Георгиева

 

Понеделник 10:30- 12:30

Вторник 10:30- 12:30

602, 2

 

 

 

 pgeorgieva@nbu.bg

 

 

 

 

 

 доц. д-р Петър Николов

 

 

 pnikolov@nbu.bg