facebook

ДепартаментПолитически науки

Политики и управление по време на криза

koricq_184x250_fit_478b24840a

Политики и управление по време на криза

доц. д-р Евелина Стайкова, д-р Юлиана Хаджичонева, д-р Дафинка Сидова

Научни и учебни издания

Настоящият сборник събира анализи на сложната природа на кризите, тяхното управление и политиките, които се реализират в този контекст. Изданието включва текстове на студенти и преподаватели от департаментите „Политически науки“, „Национална и международна сигурност“ и „Администрация и управление“ на Нов български университет, а текстовете, които намират място в него са дискутирани по време на студентски колоквиуми проведени през 2021 г. и 2022 г.

Прикачени файлове