facebook

ДепартаментПолитически науки

доц. д-р Антоний Гълъбов

доц. д-р Антоний Гълъбов

На 20 септември 2022 г. академичната общност на НБУ загуби доцент Антоний Гълъбов. В продължение на много години той беше активна фигура в живота на университета. В своя професионален път доцент Антоний Гълъбов освен обичан преподавател е бил и ръководител на департамент „Политически науки“ и създател на Лабораторията по публични политики. По негова инициатива бяха реализирани десетки проекти, събития и изследвания.


Автор е на множество публикации - монографии, студии, статии в сборници и научни списания, както и на статии, интервюта и коментари в национални всекидневници, седмични и периодични издания.


Като активен член на франкофонската общност в България доцент Антоний Гълъбов работеше активно и отдадено за развитието на българо-френското сътрудничество в областта на науката и образованието. За тези свои заслуги през 2012 г. той е удостоен с Ордена на академичните палми.

Антоний Гълъбов оставя ярка следа в публичната живот на държавата със своите анализи и коментари по актуални и важни за обществото въпроси.

Академичната общност ще помни Антний Гълъбов като обичан и уважаван колега, преподавател и приятел.