facebook

ДепартаментПолитически науки

проф. Анна Кръстева

проф. Анна Кръстева

e-mail: anna.krasteva@gmail.com

Академична длъжност: 

Професор

 

Научна степен: 

Доктор хонорис кауза

 

Основни изследователски интереси в областта на:  

Миграционна и бежанска политика; политика на граници; политика за българите в чужбина, крайно десен популизъм и радикализация на младежта он и офлайн; нови мобилизации, дигитална гражданственост, интернет демокрация; политически кампании

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на:  

Градски политики, политически дискурс, пост-комунистическа демократизация, поетика и политика на мобилността и границите

 

Възможности за експертиза в областта на 

Миграционна и бежанска политика , политики за българите в чужбина, градски политики, политически кампании

Оценяване на проекти за Европейската комисия, както и на проекти и научни институции в редица страни - Франция, Канада.

Главен редактор на международно списание Southeastern Europe (www.brill.nl/seeu)

Член на международните редколегии на американско, френско и китайско  научно списание

Член на редколегията на списание „Политически изследвания“

Член на ръководството на множество международни научни съвети

 

Преподавателски интереси в областта на:  

Миграционна и бежанска политика; миграции и международни отношения, европейска бежанска и миграционна политика, крайно десен популизъм и радикализация на младежта он и офлайн; нови мобилизации, дигитална гражданственост, интернет демокрация, основи на политологията

 

Образование:  

Философия в СУ „Св. Кл. Охридски“

Магистърска програма „ Специализирана информация“ в Университета Клод Бернар, Лион, Франция

Членство в организации:

Член на Международната асоциация по политически науки

Член и зам.председател по международната дейност на Българската асоциация по политически науки

Съосновател и член на ръководството на  Балканската асоциация по политически науки

 

Участие в национални и международни проекти:

Множество европейски проекти по 5-та, 6-та и 7-ма рамкова програма и Хоризонт 2020, както и национални, регионални и международни проекти по миграционна и бежанска политика, анти-дискриминация, крайнодесен популизъм, дигитална гражданственост и нови мобилизации, граждански реакции на кризата.

 

Награди:

Doctor honoris causa на Университета Лил 3, Франция (2010)

Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques, 15.01.04
 

UNHCR for dedicated refugee service in Bulgaria, 24.04.05.

Médaille du Rayonnement culturel de la Rennaissance francaise (2014)

 

По-важни публикации:

3 монографии, съставителство на 27 колективни труда (три публикувани на английски, два други публикувани на два езика – български и английски, три – на  български и френски, един - на френски), над 100 студии, статии и доклади на международни конференции, издадени в България, САЩ, Франция, Великобритания, Белгия, Русия, Швейцария, Германия, Македония, Словакия, Гърция, Сърбия, Турция, Италия, Холандия, Румъния, Китай.

Кръстева А. От миграция към мобилност: политики и пътища. София: Изд. на НБУ, 2014.

Кръстева А. Еластичен (пост)секуларизъм. София: Контрасенсус, Семинар Бг, 2014. http://www.seminar-bg.eu/item/423-elastichen_postsekularizam.html

Кръстева А. (съст) Дигиталният гражданин. НБУ, 2013.

Krasteva Anna (dir) E-citoyennetés. Paris : Harmattan, 2013.

Brown Elinor and Anna Krasteva (eds) (2013) Migrants and refugees. Equitable education for displaced populations. USA: Information Age Publishing.

Krasteva A. et A. Todorov (dir) Les sciences politiques en Bulgarie. Sofia : Presses de la Nouvelle Université Bulgare, 2010.

Кръстева А. (съст) Българският политик: щрихи към портрета. София: НБУ, 2010.

Anna Krasteva (and G.L.) Far right populist ideology, ‘Othering’ and youthл In: Maria Reinieri (ed). Populism, media and education. Challenging discrimination in contemporary digital societies. Routledge, 2016.

Krasteva A. Religion, politics and nationalism in postcommunist Bulgaria: elastic (post)secularism. In: Nationalism and ethnic politics, 2015, vol. 21, issue 4, 422-445. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13537113.2015.1095526
Krasteva A. Lines, spaces, borders : images and imaginaries. In: Chiara Brambilla, Jussi Laine James W. Scott Gianluca Bocchi (eds) Borderscaping: imagination and practices of border making, Ashgate, 2015.

Кръстева А. Homo viator - реален и въображаем.- Следва, 2015, бр. 31, 10 - 23.
 

Творчески изяви:

Интеркултурни фестивали с и в Червената къща

 

Обществена дейност:

Председател на Консултативния съвет към Държавната агенция за българите в чужбина

Основател и ръководител на CERMES - Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания

Множество граждански дебати и форуми