facebook

ДепартаментПолитически науки

СТУДЕНТСКИ КОЛОКВИУМ „ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗИ“

1844651-copy-678x410-crop-478b24840a_184x250_fit_478b24840a

СТУДЕНТСКИ КОЛОКВИУМ „ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗИ“

департамент „Политически науки“

Научни и учебни издания

Финансова, миграционна, политическа, здравна – през последните няколко години кризите са съществена част от живота ни. Не само в България, не само в Европа, а навсякъде по света. От национални, през регионални до глобални – предизвикателствата се увеличават и усложняват. Криза върху криза – едва отминала, едната криза, бива последвана от друга.

Кой създава кризите? Как се управлява по време на криза? Какви са и какви трябва да бъдат политиките по време на криза? Как се отразява наслагването на „криза върху криза“ на обществото? Кой печели от кризите? Какво идва след кризата?

 

Тематични направление на колоквиума:

-           Демокрация и криза

-           Сигурност и криза

-           Предприемачество и криза

Възможни варианти за участие на студентите:

1. Като лектор с доклад

2. Като слушател и участник в дискусиите

 

Организатори:
департамент „Политически науки“,
съвместно с департамент „Администрация и управление“ и департамент „Национална и международна сигурност“

Водещи:
доц. д-р Евелина Стайкова, департамент „Политически науки“
гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева, департамент „Администрация и управление“
гл. ас. д-р Дафинка Сидова, департамент „Национална и международна сигурност“


Участници:
с участието на студенти от бакалавърски, магистърски и докторски програми на НБУ