facebook

ДепартаментПолитически науки

и.д. Ръководител на департамента

 

доц. д-р Евелина Стайкова

 

Евелина Стайкова е доктор по политически науки и доцент в департамента по Политически науки на НБУ. От 2020 г. е и.д. ръководител на Департамента. Координатор е на CERMES (Център за бежански, миграционни и етнически изследвания) и зам.-председател на факултетния съвет на Бакалавърски факултет.

Нейните преподавателски и научни интереси включват теми свързани с градски политики и местна демокрация, миграционни изследвания, популистки партии и движения.

Евелина Стайкова има опит в координиране и участие в различни проекти в сферите на анализ на качеството на демокрацията, интеграцията на мигрантите и малцинствата, както и развитието на градски политики. Последните проекти, в които участва като изследовател са: “MATILDE - Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development in European Rural and Mountain Regions” (Horizon 2020), “ReCriRe - Representations of the crisis and crisis of representation”(Horizon 2020); “CEASEVAL - Evaluation of the common European asylum system under pressure and recommendations for further development” (Horizon 2020).

Автор е на множество статии, публикувани в български и чуждестранни издания. Последната и книга е „Местна демокрация е градски политики в началото на 21 век“, НБУ:2020.

 

Evelina Staykova is doctor in Political sciences and assistant professor at New Bulgarian University. She is coordinator of CERMES (Centre for Refugees, Migration and Ethnic Studies). Her teaching and research interests include migration and urban studies, citizenship and e-democracy, populism and far-right extremism. Evelina Staykova is experienced in coordinating and participating in various national and international projects on the quality of democracy, integration of migrants and refugees, development of city policies, populist strategies and counter movements. Her last projects are “MATILDE - Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development in European Rural and Mountain Regions” (Horizon 2020), “ReCriRe - Representations of the crisis and crisis of representation”(Horizon 2020); “CEASEVAL - Evaluation of the common European asylum system under pressure and recommendations for further development” (Horizon 2020). She has many publications in English, French and Bulgarian. Her last book is “Urban polices and local democracy in the beginning of 21 st century” Sofia: NBU, 2020

 

За контакт:

корпус 2, офис 601

тел.: 02/8110 641; в. 26013

е-mail: e_staikova@nbu.bg