facebook

ДепартаментПолитически науки

Център „Жан Моне”

ЦЕНТЪР „ЖАН МОНЕ” ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ


Центърът „Жан Моне” по европейски политики е създаден  през октомври 2006 г.
Директор на Центъра е доц. д-р Маргарита Шивергева - Жан Моне професор по европейска икономика, а сътрудници - гл. ас. д-р Иван Начев, гл. ас. д-р Любомир Стефанов, ас. Христо Панчугов, Елица Узунова
НБУ, 1618 София, ул. Монтевидео 21
Корпус 2, офис 601
Тел. 02/ 8110 602
доц. д-р Маргарита Шивергева - e-mail: mshivergeva@nbu.bg
гл.ас. д-р Иван Начев - e-mail: Ivannachevbg@gmail.com

Мисия и цел
Обучение и преподаване
Парньори
Проекти
Новини и събития

 


Мисия  и цел

Мисията на Центъра  е да стимулира академичния интерес на студенти и преподаватели в НБУ към:
•    същността, еволюцията и функционирането на Европейския съюз;
•    институционалното развитие на Европейския съюз и ролята на  наднационални институции за провеждането на общностните  политики;
•    стратегията на разширяване на Европейския съюз и новите граници;
•    мястото и ролята  на Съюза  като глобален субект в световната политика и икономика.

Център „Жан Моне” има за определяща цел да развива  изследвания и академични програми в областта на институционалното развитие на Европейския сьюз и спецификата на управление, сьщността, ролята  и еволюцията на Единния европейски пазар и общите политики, динамиката на Икономическия и валутен сьюз и стратегията на неговото разширяване. Неотменна част от основната цел е утвърждаване ценностите на солидарност, субсидиарност  и регионализация в европейски контекст и повишаване на интереса и гражданската чувствителност на академичната общност кьм предизвикателствата на европейската интеграция и достойното място на   Бьлгария  в интеграционния механизъм.

Обучение и преподаване

Център „Жан Моне” е разработил и осигурява магистърска програма „Европейско управление”. Програмата играе важна роля, в съответствие с Болонския процес и Лисабонската стратегия за развитие,   да  динамизира  и задълбочи европейските изследвания, да създаде възможност за обмен на идеи, преподаватели и студенти за участие в европейски изследователски тематични мрежи.

Партньори

Европейската комисия в Брюксел
Комитет на регионите
Народно събрание на Република България
Министерство на външните работи
Представителство на Европейската комисия в България
Университета в Атина, Гърция
Университета в Кипър
Университета във Вроцлав, Полша
Университета Тор Вергата в Рим, Италия
Университета в Месина, Италия
Университета в Малта


Проекти

Центърът участва в следните основни проекти и тематични изследователски мрежи:

 • 2012 – 2014. Lifelong Learning Programme,  Jean Monnet Programme – Key Activity 1. “Absorption capacity of the EU pre-accession programs in the Western Balkan countries  “.Institution Coordinator of the Project University of Rijeka. Център „Жан Моне” е партньор в академичната мрежа.
 • 2010-2013, Lifelong Learning Programme, ERASMUS  Academic Networks, проект, “ Linking Interdisciplinary Integration Studies by Broadening the European Network”, решение №  177316-LLP-1-2010-1-DE-ERASMUS-ENWA, на Education, Audiovisual and Culture Executive Agency , European Commission. Академичен координатор на Проекта e UNIVERSITY OF COLOGNE, Institute of Political Science and European Affairs, Jean Monnet Chair, Cologne.Център „ Жан Моне” е партньор в академичната мрежа.
 • 2009 – 2011, Lifelong Learning Programme, Jean Monnet Programme – Key Activity 1,   проект, „South-Eastern European developments on the administrative convergence and enlargement of the European Administrative Space in Balkan states", решение № 2009 -2946 / 001 001, на Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Commission.  Академичен координатор на Проекта e NATIONAL SCHOOL OF POLITICAL STUDIES AND PUBLIC ADMINISTRATION ,  Bucharest, Romania.Център” Жан Моне” е партньор в академичната мрежа
 • 2008-2010, Lifelong Learning Programme (LLP), Grundtvig 1, 2008-3427,
 • Представяне на проект "Лесен достъп до образование и на обучителната концепция".

 www.projecteasy.eu

(EASY to Join Education. Inclusion for all), coordinating institution, PARITÄTISCHE AKADEMIE im Paritätisches Bildungswerk, Landesverband NRW, Вупертал, Германия.

 • 2007-2010, Lifelong Learning Programme ( LLP), Erasmus Thematic Network

(SENT Project, Network of European Studies), координираща институция, University TOR VERGATA, Roma, Italy.

 • 2008-2011, „La gouvernance locale dans l’Union européenne : vers un modèle de citoyenneté locale européenne ?”, финансиран от Комитета на регионите в Брюксел, ръководен от консорциум на 13 френски университета и 27 национални академични звена на страните-членки на ЕС.
 • 2007-2008, "Europe on Wheels" - The travelling information exhibition around 27 Bulgarian towns with the purpose of acquainting the local public with the process of European integration of Bulgaria and Bulgaria's path to the European Union.


Конференции

Jean Monnet Conferences

Centre Jean Monnet

 

 

 • “The European Union after the Treaty of Lisbon” (Brussels, 25-26 May 2010)
 • “The Role of Education and Training in the New European Economy” (Madrid, 25-26 January 2010)
 • “20 Years of Support for European Integration Studies: From the Jean Monnet Action to the Jean Monnet Programme” (Brussels, 7-8 September 2009)
 • “A Europe of achievements in a changing world “(Brussels, 24-25 november 2008)
 • “The European Union and the Balkans” (Zagreb, 23-24 june 2008)
 • “The European Union and World Sustainable Development” (Brussels, 5 - 6 November 2007)
 • “The Reform Treaty and the EU's Future “(Brussels, 20-21 September 2007)
 • “Europe's challenges in a globalised world “(Brussels , 23-24 November 2006)


Academic Conferences

 • International Conference: “National and European Values of Public Administration in the Balkans”  Bucharest, Romania
  July 15-16, 2011, Programme
 • Workshop:“European Administrative Space. Balkan realities” Rijeka, Croatia February 2011, ProgrammeНовини и събития

Schengen Advisory Board
Bulgaria. Prof. Margarita SHIVERGUEVA Head - Jean Monnet Centre of European politics, New Bulgarian University.
http://schengenyouthassembly.eu/en/schengen-pact/20-schengen-advisory-board/the-sya-community/the-advisory-board

Публична лекция на тема “„Договорът от Лисабон – начин на употреба. Европейският съюз след Лисабонския договор.”. Лектор  доц. д-р Маргарита Шивергева, Червена зала на Американския университет в България, 16 април 2010., Благоевград.

Публечна лекция на тема” Общата селскостопанска  политика на Европейския съюз - етапи и еволюция”,  лектор  John.Mc-Clintock, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, European Commission, November, 2009, Sofia.

М. ШИВЕРГЕВА, член на Selection Board meeting for the annual Doctoral Theses Competition 2009 of the Committee of the Regions on “Local and regional authorities in the European Union”  , November 9,  2009, Brussels, Committee of the Regions.

В началото на м. ноември в Европейския парламент в Брюксел предстои да бъде представен монографичен труд на тема “Европейското бъдеще”. Инициативата е на евродепутата от Европейската народна партия г-н Янакис Мацис, с финансовото съдействие на Европейската народна партия. Единствените автори от българска страна са доц. д-р Маргарита Шивергева и Красимир Костов, чиято статия  “EU-MEDITERRANEAN RELATIONS: INSTITUTIONALIZING THE BARCELONA PROCESS TO GUARANTEE SUCCESS” е включена в монографичния труд.

 

******

Студентска конференция „Място и роля на Европейския парламент в институционалната реформа на Европейския съюз” с водещ доц. д-р Маргарита Шивергева се състоя на 26.05.2009 г. По време на дискусията се представиха много студенти, които посетиха европейската институция. По различни теми, свързани с функционирането и политиката на Парламента в динамично променящия се свят, студентите предложиха своите есета:

Организация и структура на Европейския парламент, Георги Петров
Европейският парламент като фактор в общата селскостопанска политика на Европейския съюз – взаимодействие, демократичност, солидарност, Силвия Диянова
Правомощия на Европейския парламент и ролята на договора от Лисабон, Радка Дражева
Какво е наистина важно да знаете за Европейския парламент, Кристина Крумова
Място и роля на Европейския парламент в институционалната реформа на Европейския съюз: нарастващо влияние и традиции в областта на защитата на правата на човека, Евелина Стайкова
Бюджетът на Европейския съюз, Слави Пачов

******
Първо посещение на студенти от НБУ в Европейския парламент в Брюксел.  По покана на Европейския парламент и с осигурено субсидиране от Дирекция”Комуникация” на ЕП,  на 18.05.2009 г.,  40 студенти от МП „Европейско управление” и БП „Европеистика” на НБУ получиха изключителната възможност да се запознаят с историята, структурата, функциите и ролята на Европейския парламент в институционалното развитие на Европейския съюз в Брюксел. Те имаха възможност да разгледат залата за заседания, работните помещение на депутатите и да зададат интересуващите ги въпроси за работата на комисиите към оторизираните  служители  в Парламента. Всички присъстващи получиха рекламни материали за предстоящите избори  и  много разработки на отделните Комисии.

******
Международна конференция „Union européenne comme espace de droit  – actualités et perspectives”, проведена на 07.05.2009 г. в сградата на Националното събрание на Словакия в Братислава. Конференцията бе организирана от Университета „Комениус”, Братислава, Националния парламент на Република Словакия и посолството на Република Франция в Словакия.  Конференцията е посветена на 5-годишнината  от  източното разширяване на Европейския съюз и мястото и значението на страните от Централна и Източна Европа. Специално място на конференцията бе отделено на представянето  на първата  издавана в страната  монография  на френски език „Правото на Европейския съюз”, в която от България е представена доц. д-р Маргарита Шивергева, професор „Жан Моне” по европейска интеграция.