facebook

ДепартаментПолитически науки

Център за социални практики

 

Директор: проф. д-р Евгени Дайнов

корпус 2, офис 204

тел.: 02/8110 694
e-mail: edainov@csp-sofia.org

 

История


Център за социални практики е създаден като гражданско сдружение през 1994 година. През февруари 1995 година придобива статут на департамент към НБУ.

Така ЦСП битува едновременно в две измерения: оперативна (занимаваща се със социални практики) неправителствена организация; и преподавателска организация в рамките на НБУ.

 

Мисията на ЦСП:


Да стимулира структурирането на устойчиво гражданско общество, посредством намирането и прилагането на механизми и практики за овластяване на гражданите в процесите и механизмите на вземане на решения.


В рамките на НБУ мисията на ЦСП е да развива обучителни програми, преподавателска и изследователска дейност.


Целта на ЦСП в НБУ е да снабди студентите с конкретни, приложими знания и умения в областта на политологията в нейното широко тълкувание, произтичащо от западноевропейската традиция и в частност Аристотел.

 

Начин на действие:


В заглавието на Центъра е закодирано императивното разбиране, че развитието на социално-политическата тъкан се постигат тогава, когато “мислене” и “практическо действие” формират единен процес.


Цикълът на работа на ЦСП e:

  • идентифициране на проблем в разгръщането на демократичния дневен ред;
  • анализиране на проблема;
  • намеса в проблема и пилотиране на начини за неговото решаване с участието на всички замесени страни;
  • анализиране на решението на проблема;
  • изработването на препоръчителни механизми за вземане на решения, които да изключат появата на проблема в същия му вид в бъдеще;
  • пилотиране на разработените механизми;
  • институционализирането им;
  • внасянето на техните основни елементи в законодателството;
  • участие в прилагането на въпросното законодателство с оглед продължаващото овластяване на гражданското общество.

 

Задачата на ЦСП в НБУ е да свърже тази си практическа дейност с политологическата теория, нейното преподаване и развитие.

Центърът предлага БП „Политиката и обществото (на английски език)" и МП „Стратегическо лидерство (на английски език и български език)".