facebook

ДепартаментПолитически науки

Преслава Добрева Крахтова

Преслава Добрева Крахтова

Завършила Политология на френски език, 2010 г.

Работи като Иновационен мениджър, САS Software AG

Роля, място и значение на обучението в НБУ в професионалната кариера:
- Професионалният ми път се разви в техническа сфера и в този смисъл, аз излязох от хуманитарните науки, чисто професионално. Обучението ми в НБУ обаче ми даде много важни компетенции, които са в основата на кариерата ми, макар и в друга сфера. Научи ме да систематизирам информация и пиша бързо аналитичен текст , да дефинирам цели и приоритети и да се опитвам да взема всички гледни точки предвид, а не да се концентрирам в отделни ,сами по себе си детайли.
Независимо, че конкретиката на работата ми, не е свързана директно с политически анализ и хуманитарни науки, в основата си лежи на изготвяне на стратегии и писане на аналитични текстове, които вземат предвид икономически и технологични параметри. Методиката затова и начинът на мислене , който ми помага да съм успешна в това, което правя днес, дължа определено на обучението в НБУ.

Послание към настоящи и бъдещи студенти на НБУ:
- Възползвайте се максимално от свободата на слово и мисъл , която цари в НБУ! Добрият университет е не този, който дава знания, а този, който развива начин на мислене и работа, които ще са ви от полза цял живот, независимо в каква сфера ще се развиете след време. В този смисъл съветът ми е - възползвайте се максимално от възможностите на НБУ да тренирате критичното си мислене и развиете максимално методики за работа и мрежа от контакти.