facebook

ДепартаментПолитически науки

Кирил Ангелов Апостолов

Кирил Ангелов Апостолов

Завършил Дипломация и международни отношения, 2007 година

Работи като Шарже д'Афер и консул в Генералното консулство на Република България в Дубай, ОАЕ

Роля, място и значение на обучението в НБУ в професионалната кариера:
- Обучението в НБУ даде основата за по-нататъшното ми развитие в дипломатическата служба. То е практически насочено и адекватно на професионалните предизвикателства. Начинът на преподаване и възможностите за стаж в държавната администрация бяха и са изключително важни за студентите. Времето, прекарано в Студентския съвет, в който имах щастието да членувам, ми носи и до днес само най-хубави спомени.

Послание към настоящи и бъдещи студенти на НБУ:
- Бъдете активни и се възползвайте от възможностите за развитие, които НБУ ви предоставя. Имате шанса да учите в модерно, професионално ориентирано и адекватно на динамичния съвременен свят учебно заведение. Използвайте това и бъдете новото лице както на любимия ни университет, така и на родината ни. Вие сте най-добрата реклама, които те могат да имат пред света.