facebook

ДепартаментПолитически науки

Христо Димитров Христов

Христо Димитров Христов

Завършил Дипломация и международни отношения, 2023 г.

Работи като експерт в дирекция БИА, МВнР

Роля, място и значение на обучението в НБУ в професионалната кариера
- За щастие, имам възможността да работя точно това, което съм изучавал в университета, а именно: Арабистика (бакалавър) и Дипломация и МО (магистър).

Послание към настоящи и бъдещи студенти на НБУ:
- Редовно присъствие в лекциите, комуникация с преподаватели и колеги както по време на лекции, така и във времето между тях, ясна идея и стратегия за обвързване на обучение и професионална кариера - това са ключовите фактори, които всеки студент трябва да вземе под внимание преди и по време на своето обучение.