facebook

ДепартаментПолитически науки

Боряна Петрова Гигова

Боряна Петрова Гигова

Завършила Политически науки на френски език, 2007 г.

Работи в Нов български университет, главен асистент

Роля, място и значение на обучението в НБУ в професионалната кариера:
- От гледна точка на академичен път, НБУ е скоростна магистрала. От човешка гледана точка - място, което променя и обогатява. Среща с много хора и гледни точки.

Послание към настоящи и бъдещи студенти на НБУ:
- Бъдете готови НБУ да ви промени. Насладете се на пътя.