facebook

ДепартаментПолитически науки

 

и.д. Ръководител

 

доц. д-р Евелина Стайкова

корпус 2, офис 601

тел.: 02/8110 641; в. 26013

е-mail: e_staikova@nbu.bg

 

 

 

Секретар-  специалист 

 

Емила-Лилия Петрова

корпус 2, офис 601

тел.: 02/8110 621; в. 26012

e-mail: epetrova@nbu.bg

 

 

 

 

Департамент „Политически науки” съществува от 1991 г. и е между първите пет департамента на Нов български университет.


Първоначално Департаментът предлага само магистърски програми. Впоследствие е създадена и бакалавърска програма по политически науки, която първоначално се провежда само на български, а по-късно и на френски и английски език.


Днес Департаментът предлага бакалавърски и магистърски програми на български, руски, френски и английски език, докторски програми на български и английски език.

 

Програмите на Департамента са новаторски за България. За първи път в страната те цялостно въвеждат принципи и дисциплини, предлагани и преподавани в престижни университети в Европа и Америка.


Академичното качество на програмите на Департамента проличава в няколко насоки:

  • чрез квалификацията на завършилите студенти, голяма част от които работят във висшата държавна администрация, в европейски и международни организации и институции, в медии и в ръководства на политически партии;
  • чрез множеството чуждестранни преподаватели, проекти, програми, договори за обмен на студенти с други европейски университети;
  • чрез вътрешния и международен престиж на преподавателите на Департамента.

Научноизследователската дейност на департамент „Политически науки“ е съсредоточена в: организацията и провеждането на международни и национални конференции; развитието на активна публикационна дейност; разработването на изследователски проекти; подпомагането на активна докторска програма; поддържането на три изследователски семинара с множество български и чужди гости; динамичното развитие на Центъра за миграционни изследвания и Центъра „Жан Моне“.